יום רביעי, 8 באפריל 2015

הר הבית - עולים לרגל: סיכום יומי (בוקר)

יראה- לעידוד עליית יהודים להר הבית
מגבלות חמורות על רקע גזעני || ליהודים בלבד
ארגון המתנדבים "יראה- לעידוד עליית יהודים להר הבית" מעמיד בכל אחד מימי החג מתנדבים שמקבלים את פני עולי הרגל, מתעדים ומעודדים אותם לפעול לשינוי ההתנהלות הגזענית של משטרת נתניהו כנגד העולים היהודים להר הבית.