יום שישי, 24 באפריל 2015

אחרי מות - וחי בהם

ותחזינה || גיליון 206 | ו' באייר תשע"ה | פרשת אחרי מות קדושים
התורה תורת חיים היא, והבחירה ללכת בדרכיה ובאורחותיה הרי היא בחירה בחיים. אנו נזכרים בצו הבחירה הגדול, אותו קורא משה רבנו בנאומו האחרון לפני כניסת בני ישראל לארץ: "העידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ- החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והקללה. ובחרת בחיים- למען תחיה אתה וזרעך" (דברים, יט ל).