יום רביעי, 15 באפריל 2015

תקון חטא המרגלים על ידי בנין ירושלים

חורבן המקדש כתוצאת חטא המרגלים || בנין המקדש - תיקון החטא
חברים לדרך יקרים. את הדברים הבאים אני מפרסמת בגלל יום השואה. לעילוי נשמת אם סבתי, רבקה הי"ד, צדקת גדולה שנשרפה במיידנק.
זכיתי להשתייך למשפחות שבמעשיהם זרזו את הגאולה. מצד אבא, משפחות ריבלין, משפחות מן מצד אמא, משפחת יוסקוביץ, שסבי ז"ל, ר' יהודה אריה ליב, קם ועלה ארצה עם משפחתו ב 1935. את הדברים הבאים, שרלוונטיים מאד לימינו בנושא הר הבית והמקדש, העתקתי מהספר ונבנתה ארץ על תילה שחיבר אברהם ב. ריבלין, 1984. הספר הוא מעיזבונה של הצדקת ,שוחרת המקדש וירושלים, אסתר שליסר ז"ל לבית ברוק, קרובת משפחה שלי.
רבקה שמעון