יום שישי, 24 באפריל 2015

הם משתלטים גם על שער הרחמים

ללא רחמים || שער הרחמים בידי האויב
המוסלמים הפכו לאחרונה את בית שער הרחמים לכיתת לימוד. הם קבעו במקום תאורה והתקינו ריהוט ללא כל פיקוח וללא התחשבות בערך הארכיאולוגי של המקום. למותר לציין שהמשטרה לא מתערבת ומאפשרת למוסלמים השתלטות על עוד נקודה בהר הבית.