יום שלישי, 28 באפריל 2015

לשכנו תדרשו: הר הבית – שער השמים

הכל תלוי בנו || עליה להר הבית ותפילה בו יחוללו את השינוי
הרב אלישע וולפסון מישיבת ההסדר בצפת, ידיו רב לו בלימוד תורה מעמיק ובקירוב יהודים בשמחה לאבינו שבשמים. הרב וולפסון כתב את החוברת "לשכנו תדרשו" מטעם ישבית ההסדר בצפת, אשר מטרתה לעודד יהודים לעלות להר הבית ולהדריכם כיצד לעשות זאת על פי ההלכה.
אנחנו מביאים בפניכם חלק נוסף מהחוברת הראשונה "לשכנו תדרשו". בקרוב אמורה לצאת חוברת נוספת שתופץ בע"ה ברחבי הארץ...