יום שני, 27 באפריל 2015

לשכנו תדרשו: הרב בניהו ברונר ראש הגרעין התורני צפת ומייסד הישיבה

לעלות להר הבית בטהרה || לעלות בשמחה בדרך לבנין המקדש
בשנת תשמ"ט (1989) הוקם בצפת הגרעין התורני, שהיה אחד מראשוני הגרעינים התורניים. הרב בניהו ברונר שליט"א היה מראשוני הגרעין והרוח החיה בו, כמה שנים מאוחר יותר הוקמה על ידי הרב ברונר ישיבת ההסדר צפת. הרב בניהו ברונר שליט"א משמש נשיא הישיבה וכראש הגרעין המונה יותר ממאה משפחות. הרב ברונר נוהג לעלות להר הבית עם תלמידיו ועם רבים מחברי הגרעין התורני בצפת.
הנה דברי פתיחה מאת הרב ברונר שליט"א לחוברת "לשכנו תדרשו" בענין העליה להר הבית שהוציאה הישיבה...