יום שלישי, 14 באפריל 2015

פניה נרגשת לאחים שלא עולים להר הבית

הר הבית: ערימות פסולת במקום המזבח (כיפת השלשלת)
פצע בלב || מכתב מלב אל לב
פניה זו היא לאחי ואחיותיי שלא עולים להר הבית ואולי אף מתנגדים לעלייה. היא לאותם הסוברים שהעולים עוברים על איסורי כרת חמורים ואף נענשים על כך, ברדיפה משטרתית ובהתעללות מוסלמית עד כדי התנקשות. איני מתכוון להתפלמס בנושא ואני מוכן להניח מראש שיתכן שאתם צודקים. אולם דווקא עליכם מוטלת האחריות בשעה זו וחובת ההוכחה שאכן הר הבית באמת קדוש בעיניכם ויקר לליבכם כפי שאתם מצהירים.