יום ראשון, 12 באפריל 2015

שמיני - שבר של היום השמיני

ותחזינה || גיליון 204 | כ"ב בניסן | פרשת שמיני
פרשת שמיני, אשר עוסקת בחציה הראשון ביום השמיני של ימי המילואים, זכתה למעמד מיוחד אצל חז"ל... נראה שמעמד חנוכת המשכן גדול אף יותר ממעמד נתינת התורה בהר סיני. השראת השכינה על עם ישראל, השכנת הקדושה באוהל מועד, המבטאים קרבה עצומה בין א-להים ואדם, עולים על המעמד המפחיד והכפוי של הענקת התורה.