יום שלישי, 21 באפריל 2015

לזכר הרב אהרון ליכטנשטיין זצ"ל

על העליה להר הבית בימינו || הרב אהרון ליכטנשטיין זצ"ל
עולי הר הבית מבכים מרה את לכתו מעמנו של הגאון הרב אהרון ליכטנשטיין זצ"ל, אשר עמד שנים רבות בראש ישיבת הר עציון והעמיד תלמידים הרבה.
רבים מתלמידיו וממשיכי דרכו נמנים על העולים המסורים להר הבית ומלמדים את תורת הבית בהר הבית ובמדינה.
אנחנו מביאים כאן מאמר של הרב זצ"ל בענין העליה להר הבית, אשר פורסם באתר לפני כשלוש שנים (למאמר המקורי >>).