יום רביעי, 1 באפריל 2015

משמר כהנים ראשון מתכונן ברצינות להקרבת הפסח

עִמְדוּ כֹהֲנִים לַעֲבוֹדַתְכֶם || קיצור הלכות טהרה לקראת הפסח
כהן/ לוי/ ישראל, אם אתה מאמין באפשרות שמהרה יבנה המקדש, תוכיח רצינות! ראש משמר הכהונה, המתגבשת סביב תרגולי עבודות המקדש, שלח דף הנחיות לכהנים לקראת הקרבת הפסח בארבעה עשר בניסן (יום שישי הקרוב) בהר הבית.
דף ההנחיות נכתב לאור העובדה שעדין אין אפשרות להטהר  מטומאת מת. בתנועות המקדש מאמינים, שבקרוב ניתן יהיה לפתור גם בעיה זו ולחדש את הטהרה בישראל (ר' כתבה: נמצאה פרה אדומה תמימה >>).
הדברים נכתבו לכהנים, אך נכונים לגבי כל נציגי החבורות, אשר יעלו עם הקרבן לעזרה ויתעסקו עמו. לגבי שאר העם, ניתן לטבול ביום שישי ולהזהר לפי כל הכללים האמורים מהטבילה ועד גמר אכילת הקרבן.