יום רביעי, 22 באפריל 2015

תמיכה בדואית בבנין המקדש: "בלי בית המקדש זאת לא עצמאות"


בלי בית המקדש אין עצמאות למדינת ישראל || נור מזריב
"כל עוד בית המקדש טרם נבנה, בעיניי מדינת ישראל טרם קיבלה את עצמאותה וזהותה. הרי בית המקדש, מלבד היותו מקום פולחן ואתר היסטורי הוא גם סמל לאנושות.  הוא מסמל את העובדה שא-לוהים ברא את עם ישראל ונתן לו את התורה. עם ישראל הוא העם הנבחר וא-לוהים העניק לו את בית המקדש. כל הדתות וכל העמים צריכים לכבד זאת. זה עניין שמעבר לרגש בלבד, זה עניין א-לוהי".