יום שישי, 27 במרץ 2015

צו - על קצה הגוף

ותחזינה || גיליון 202 | ז‘ בניסן תשע“ה | פרשת צו - שבת הגדול
בפרשתנו מתוארים שבעת ימי המילואים, בהם הוכשרו המשכן, כלי הקודש והכהנים לקראת מלאכת ה'. אל השיא של התהליך נגיע בפרשה הבאה, המתארת את היום השמיני של ימי המילואים.