יום רביעי, 25 במרץ 2015

במוצאי יו"ט ראשון: קציר העומר והנפתו במקדש


מתכוננים לחידוש עבודת המקדש || מביאים את העומר למקדש
במוצאי יום טוב ראשון של פסח (מוצאי שבת) - אור ליום ט"ז בניסן בשעה 21:45 יקצר העומר בקיבוץ רוחמה להנפה בבית המקדש.
בשעה 23:00 בלילה זה, יתאספו מאות איש במעלה מכמש לחביטת השעורה.
בשעה 8:30 יעלו הקוצרים והחובטים להר הבית עם משפחותיהם.
בשעה 11:00 יונף העומר במקומו. אם לא תתאפשר הנפתו בהר הבית, יתקיים תרגול של מעין הנפת העומר למרגלות הר הבית ליד שער האשפות.