יום חמישי, 19 במרץ 2015

ויקרא - עולה ושלמים- בין רצוא לשוב

ותחזינה || גיליון 201 | פרשת ויקרא | א' בניסן תשע"ה
נראה שאת פרשתנו, פרשת ויקרא, ניתן לחלק לשלשה חלקים. החילוק הזה איננו חילוק מאוחר או פרשני, אלא נמצא בפסוקים ממש. שלוש פעמים כתוב בפרשתנו כי ה׳ מדבר אל משה. שלוש התגלויות שונות, שלשה ציוויים שונים.