יום שני, 23 במרץ 2015

המחשה ותרגול הקרבת הפסח

מתכוננים להקרבת הפסח || חזרה אחרונה לקראת הדבר האמיתי
ארגוני המקדש מתכוננים ברצינות להקרבת הפסח בהזדמנות הראשונה שתתאפשר ופועלים לשם כך בכמה מישורים:
  • הכשרת המקום והכשרת הלבבות לחזרה אליו - כלומר עליות מרובות להר הבית ועידוד עליות להר מכל גווני הציבור היהודי.
  • הכנת כלים ומזבח מותאמים להעברה והקמה מיידית בהר הבית (מכון המקדש), הכנת כבשים ועזים תמימים בני שנה לצורך הקרבה.
  • לימוד, הכשרת הלבבות והכנת הציבור לקראת הקרבת הפסח בקרוב במקומו בהר הבית.
ביום שני הקרוב - היום בו נצטוו אבותנו במצרים למשוך את השה לקרבן הפסח, יערכו ארגוני המקדש את החזרה הגנרלית לקראת הקרבת הפסח במועדו ביום שישי הבא, במקומו בהר הבית.