יום שני, 16 במרץ 2015

ביום הבחירות מתפללים בבית הבחירה על עם הבחירה

עולים להר הבית || לפני הטלת הפתק בקלפי או אחרי
ביום הבחירות בוחרים בבית הבחירה ועלים להר הבית.  הר הבית פתוח מהשעה 7:30 עד 10:00 ומ-12:30 ועד 13:30.  לפני העליה יש לטבול במקווה טהרה. אין לעלות עם נעלי עור.  יש להצטייד התעודה מזהה.  לא לשכוח להתפלל למען בית ה', למען עמו ונחלתו!