יום שני, 30 במרץ 2015

כך מתכוננת משפחת אריאל לפסח...

ביו הנקיונות והמטבח || מתכוננים לדבר האמיתי
עמיחי אריאל הכהן מכין את עצמו לקראת חידוש עבודת הקורבנות בקרוב, רינה אשתו פעילה מאוד בקבוצת הנשים למען המקדש ולא נחה לרגע. בין ניקיונות הבית להכשרת המטבח, יצאה משפחת אריאל להתכונן לפסח האמיתי שיבוא במהרה.