יום שישי, 13 במרץ 2015

ויקהל - "תוכו רצוף אהבה"

ותחזינה || גליון 200 | כ"ג באדר תשע"ה | פרשת ויקהל-פקודי
ב״ה לאחר ארבע שנים של כתיבת והוצאת ״ותחזינה״ אני שמח לגשת לכתיבת הגיליון המאתיים. לרגל גיליון זה אני רוצה לחרוג מעט ממנהגי, בו אני מנסה לעמוד על עומק פשוטי המקראות ודרשות חז״ל, ואבקש לכתוב מעין "דרשה חסידית".