יום חמישי, 26 בפברואר 2015

תצווה – על הדיבור


ותחזינה || גליון 198 | ט' באדר תשע“ה | פרשת תצוה - זכור
בפרשה הקודמת דיברנו על בניין המשכן, מידותיו, יסודות, ממה הוא עשוי, איך לבנות אותו. הפרשה אנו עוברים לעסוק בדברים שבתוכו, או ליתר דיוק- בבגדים של המשרתים בקודש.