יום שלישי, 17 בפברואר 2015

קדושת הר הבית - רקע הלכתי קצר


שלוש מחנות במדבר || שלוש מחנות בירושלים
המאמר בחמישי בסדרת המאמרים מתוך עלון 'הלבנון', עוסק בדרגות הקדושה בירושלים. קדושת ירושלים היא המשך של קדושת המחנות במדבר - בית המקדש במרכז וממנו מתפשטת הקדושה לירושלים ולארץ ישראל. 
להגדרת קדושת המחנות יש השלכה הלכתית ברורה גם לימינו.
למאמר מלא >>