יום שלישי, 24 בפברואר 2015

הלבנון: מקום המקדש

שלוש מחנות במדבר || שלוש מחנות בירושלים
המאמר השישי בסדרת המאמרים מתוך עלון 'הלבנון', עוסק בזיהוי מקום המקדש.  לזיהוי מקום המקדש יש חשיבות הלכתית עליונה, כדי לקבוע את הגבולות בהר הבית, המותרים בכניסת טמאי מת וכדי לחדש במהרה את סדר עבודת בית א-לוהינו.