יום שישי, 13 בפברואר 2015

משפטים - ברית דם בין א-להים ואדם

ותחזינה || גליון 196 | כ"ה בשבט תשע“ה | פרשת משפטים
לאחר פרשה שלמה של דינים והלכות טכניים מצפה לנו הפתעה. סיפור. זהו תיאור של כריתת ברית, התגלות. תיאור שמחזיר אותנו להקשר של פרשת משפטים- מעמד הר סיני. האם המעמד המיוחד הזה, שזכה לשם ׳מעמד האגנות׳ (ותיכף נבין למה) היה לפני עשרת הדיברות או אחרי? מה בדיוק התרחש שם ומה המשמעות של הדבר? כל אלו שאלות מעניינות ומאד רלוונטיות, אך לא בהן נעסוק היום. היום נעסוק במשחק אסוציאציות ו׳גזור הדבק׳- בין מעמד האגנות המיוחד והחד-פעמי, לבין העבודה השגרתית והתמידית בבית המקדש.