יום חמישי, 12 בפברואר 2015

גלרית תמונות: מזג האויר לא מבריח את בעלי הבית

בעל הבית מגיע || בכל מזג אויר
האובך, הרוחות החזקות, החול בעינייים והקור העז הצליחו להבריח אתמול את רוב המוסלמים מהר הבית. לעומת זאת הגעגועים למקדש, הכיסופים לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו, האחריות להר בית ה', כל אלה גברו על תנאי מזג האויר ומשכו עשרות יהודים להר הבית. העצב על החורבן ועל ההגבלות הדתיות, הוכהו במקצת עם השקט ששרר בהר בגלל מיעוט המוסלמים בו.