יום שלישי, 17 בפברואר 2015

הבית וקיר החצר ◆ סיפור

רוצים את הבית || לא מסתפקים בקיר של החצר החיצונית
המאמר הרביעי בסדרת המאמרים מתוך עלון 'הלבנון', עוסק ביחס של שבי ציון לקיר של החצר החיצונית של הבית.  כמדומה, שאין בכוונת המאמר להמעיט בערך החצר החיצונית, אך ברור שככל שהחצר החיצונית חשובה, כך הבית עצמו חשוב עשרות מונים.  ולהיפך - ככל שהבית עצמו מוזנח, כך אין ערך לקטע קיר של חצר החיצונית...